Zapisy do VII Edycji HLPN.

           Zapraszamy do udziału w VII Edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 listopada 2017 roku pod nr tel. 517 747 420. Planowane rozpczęcie ligi w niedzielę 26 listopada. Osoby nieletnie od 16 roku życia powinny posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Wpisowe wynosi 100zł od drużyny płatne przed pierwszym meczem. W załączeniu zgłoszenie drużyny i oświadczenie rodziców w przypadku osób niepełnoletnich.

Złoszenie zespołu >>>

Oświadczenie rodziców >>>